Posted on: Posted by: Comments: 0

Nové logo a názov spoločnosti

Zástupcovia projektu, vrátane akcionárov VINCI Highways a Meridiam, počas slávnostného ceremoniálu odhalili aj novú identitu značky úseku rýchlostnej cesty R1 – Via Pribina, ktorá odráža rast a budúcu víziu, pričom zostáva verná svojim koreňom a je i naďalej spätá s historickým dedičstvom.

Nový, dynamickejší vizuál zachytáva moderný prístup viditeľný vo všetkých aspektoch  projektu. Nesie názov Via a Pribina, vzdávajúci úctu kniežaťu Pribinovi, panovníkovi z 9. storočia. K významným počinom kniežaťa Pribinu patrí napríklad vybudovanie prvého kresťanského kostola na slovanskom území práve v Nitre, v okolí ktorej sa nachádza aj časť projektu Via Pribina.

#VINCIConcessions #PositiveMobilityMakers #VINCIHighways #VINCIRailways #Mobility #PositiveMobility #meridiam #greenenergy #sustainable #viapribina

Nové logo a názov spoločnosti was last modified: 13 septembra, 2022 by
Categories: