Odmena

Max odmena: €6000

Celková investícia do projektu je nezávislá od odmeny, ktorá je pridelená na základe umiestnenia. Dokopy je na odmeny vyčlenených €6000 Euro, ktoré budú prerozdelené podľa posudku komisie.

Termín na podávanie projektov

10.12. 2023

Vymedzenie predmetu súťaže

Súťaž „INOVÁTOR1“ je otvorená všetkým dobrým nápadom v cestnej prevádzke a okolí rýchlostnej cesty R1 Via Pribina. Ak máte myšlienku, prototyp, alebo komerčne dostupný produkt, ktorý by ste vedeli inovatívnym spôsobom aplikovať na rýchlostnej ceste, táto výzva je pre Vás.

Kto sme a v akých témach hľadáme projekty ?

  • Bezpečnosť
  • Biodiverzita
  • Klimatické zmeny
  • Energie
  • Prevádzka a údržba
  • Kultúra a estetika
  • Odpočívadlá
  • Digitalizácia
 

Uskutočniteľnosť projektu

Projekt musí byť uskutočniteľný z hľadiska kapacít koncesionára a operátora rýchlostnej cesty (spoločnosti Via Pribina, a.s. a Via Pribina Operations, a.s.). Časový plán a rozpočet musia byť súčasťou žiadosti.

Investičné náklady

V prípade víťazného projektu a jeho následnej realizácie, koncesionár akceptuje potrebné náklady.

Konzultácie

K jednotlivým projektom radi poskytneme usmernenie formou telefonickej konzultácie. Pre zorganizovanie hovoru nás prosím kontaktujte na info@viapribina.sk.

Druhé kolo

Po uzatvorení prvého kola budú kontaktované spoločnosti vybrané do užšieho kola. V druhom kole budú projektom priradení mentori, ktorí pomôžu rozpracovať nápad, alebo riešenie a pripraviť ho na prezentáciu pred komisiou, ktorá vyberie prvé 3 miesta.  Spoločnosť Via Pribina si vyhradzuje možnosť upraviť termíny prihlasovania.

Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže INOVÁTOR1 je koncesionár rýchlostnej cesty, spoločnosť Via Pribina, a.s.

Via Pribina, spustená do prevádzky v roku 2011 ako prvý slovenský projekt verejno-súkromného partnerstva spolu s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky si dlhodobo plní ciele svojich materských spoločností VINCI Highways a Meridiam, poskytovať užívateľom bezpečnosť a kvalitu a prispievať tak k pozitívnej mobilite.

O konkrétnych aspektoch rýchlostnej cesty R1 Via Pribina sa dočítate na webstránke www.viapribina.sk

Súťaž InovátoR1 was last modified: 21 septembra, 2023 by