Posted on: Posted by: Comments: 0

Desať rokov úspešnej prevádzky PPP projektu rýchlostnej cesty Via Pribina

  • Vyššia dostupnosť a bezpečnosť dopravy v Nitrianskom regióne
  • Jedinečný projekt verejno-súkromného partnerstva
  • Environmentálne projekty, ktoré prinášajú výsledky

Spustením rýchlostnej cesty Via Pribina do prevádzky sa Nitrianskemu regiónu otvorili nové možnosti nielen v oblasti dopravy. Nové pracovné príležitosti, ale aj príliv investícií zvýrazňujú nevyhnutnosť tejto cesty ako kritickej infraštruktúry pre Slovenskú republiku.

Od otvorenia prvého PPP projektu na Slovensku, Via Pribina pred desiatimi rokmi už prešlo po rýchlostnej ceste 98 miliónov vozidiel. Výstavbou rýchlostnej cesty sa odľahčila historicky nebezpečná „stará“ cesta medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami.

Bezpečnejšia a plynulejšia preprava

Bezpečnejšiu a plynulejšiu jazdu si môžu vodiči užívať aj napriek zvyšovaniu hustoty dopravy v regióne. Pozitívne výsledky vidíme už od roku 2012 kedy bola cesta po prvý krát v prevádzke celý rok. V porovnaní s údajmi pred rokom 2011 klesol počet dopravných nehôd v oblasti, kde sa dnes nachádza rýchlostná cesta, až o 80%. Vďaka kooperáciou a zdieľaniu skúseností v rámci skupiny VINCI Highways sa dlhodobo znižuje nehodovosť na projekte R1.

„Rýchlostná cesta Via Pribina je výnimočný projekt v kontexte Slovenska, ale aj strednej Európy. Tento projekt bol vybudovaný na veľmi vysokej úrovni s dôrazom na kvalitu a bezpečnosť a jeho správa je vzorom pre medzinárodné skupiny VINCI Highways a Meridiam, ktoré za projektom stoja. Našou úlohou bude v rokoch, ktoré zostávajú v koncesií ukázať, že vieme správu cesty prispôsobiť potrebám životného prostredia. Projekt R1 má jedinečnú možnosť zladiť svoju každodennú prevádzku s potrebami životného prostredia.“ Uviedol generálny riaditeľ Christian Biegert.

Vďaka plynulejšej preprave a priamemu prepojeniu  regiónu vodiči ušetria až 14 minút za volantom a ich cesta je ničím nerušená, nakoľko 55% bežnej údržby prebieha v noci. V prípade krízových situácií na ceste sú za každých okolnosti a 24 hodín denne, dostupný operátori monitorovacieho centra spoločnosti Granvia Operation.

Kontinuálna inovácia a profesionálny prístup

Pre zlepšenie efektivity a zníženie spotreby elektrickej energie, bolo na celom projekte vymenené osvetlenie na viac ako 280 svietidlách. Úspora energie momentálne predstavuje približne dve tretiny pôvodných hodnôt a spoločnosti hľadajú ďalšie spôsoby ako ešte viac znížiť spotrebu elektrickej energie.

V prípade odpočívadla Pohranice, ktoré bude verejnosti sprístupnené v roku 2022 sa už od prípravnej fázy projektu počítalo s inštaláciou rovnakého LED osvetlenia ako pri zvyšku projektu.

Životné prostredie a komunita na prvom mieste

Environmentálne projekty napomáhajú životnému prostrediu v okolí rýchlostnej cesty Via Pribina už od roku 2015. V spolupráci s nitrianskymi včelármi bolo osadených už 40 úľov, čo predstavuje až 2.5 milióny včiel. Tie sú schopné opeliť v perimetri 5km až 78km2 plochy na jeden úľ.  Počet úľov od začatia projektu narastá vďaka čomu stále viac včiel napomáha udržiavať okolie rýchlostnej cesty v čo najlepšom stave.

Z technického hľadiska je dôležité byť otvorený novým možnostiam údržby a neštandardným výzvam, ktoré máme pred sebou z dôvodu meniacej sa klímy. Jedným z pilotných projektov environmentálnej údržby je vysádzanie divých lúk, ktoré nahradia naviatu burinu v okolí Via Pribina. Na projekte spolupracujeme s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského a spoločne chceme sledovať výsledky tohto typu zatrávnenia. Okrem krajšieho pohľadu za zvodidlami veríme, že by novovysadené rastlinné zmesi mohli napomáhať aj stabilizácií svahov v okolí Via Pribina.“ doplnil Quentin Duchateau, zástupca generálneho riaditeľa.

V nasledujúcich rokoch plánuje spoločnosť Granvia pokračovať v začatých a rozvinúť nové projekty zamerané na udržateľné zdroje energie a zelené riešenia. Inšpiráciu čerpá najmä vďaka zdieľaniu nápadov prostredníctvom tzv. Environmentálnych dní, ktorými sa skupina VINCI Highways snaží prezentovať inovátorské a praktické riešenia správy a údržby.

Projekt rýchlostnej cesty Via Pribina v čase

Slávnostné otvorenie rýchlostnej cesty Via Pribina prebehlo 28.10.2011 V roku 2012 sa k projektu rýchlostnej cesty pridal nový severný obchvat Banskej Bystrice a tieto dve sekcie tvoria celkovo 52 km ciest pod správou spoločností Via Pribina a Via Pribina Operation. V roku 2018 bola k projektu dobudovaná križovatka Lehota (0,7km), čím sa výrazne zlepšila dostupnosť rýchlostnej cesty pre obyvateľov priľahlej obce, ako aj zlepšila dopravná situácia pre oblasť Nitra-Západ.

O skupine VINCI Highways

VINCI Highways je dcérska spoločnosť VINCI Concessions, pričom ide o lídra v oblasti cestných koncesií, prevádzky a prepravných služieb. Spoločnosť VINCI navrhuje, financuje, buduje a prevádzkuje diaľnice, mosty, tunely, mestské cesty a mýtne služby na sieti takmer 4 000 km v 16 krajinách. VINCI Highways využíva svoje odborné znalosti na to, aby poskytovala najvyššiu úroveň prevádzky a bezpečnosti a sprostredkovala vodičom príjemnú cestu.

Viac informácií:

https://www.vinci-concessions.com/en/vinci-highways

@VINCIConcess

https://www.linkedin.com/company/vinci-concessions/

O spoločnosti Meridiam

Spoločnosť Meridiam založil v roku 2005 Thierry Déau s presvedčením, že zosúladenie záujmov medzi verejným a súkromným sektorom môže poskytnúť nevyhnutné riešenia spoločných potrieb komunít. Meridiam je nezávislá investičná spoločnosť a správca aktív. Firma sa špecializuje na vývoj, financovanie a dlhodobé riadenie udržateľnej verejnej infraštruktúry v troch kľúčových sektoroch: udržateľná mobilita, kritické verejné služby a inovatívne nízko uhlíkové riešenia. Meridiam má pobočky v Addis Abebe, Ammáne, Dakare, Istanbule, New Yorku, Luxembursku, Paríži, Toronte a Viedni. V súčasnosti spravuje 18 miliárd USD a vo svojej sráve má viac ako 100 projektov. Meridiam je certifikovaný podľa normy ISO 9001: 2015, Advanced Sustainability Rating od VigeoEiris (Moody’s) a uplatňuje špeciálnu metodológiu vo vzťahu k ESG a vplyvu založenom na cieľoch udržateľného rozvoja OSN (SDG).

O koncesionárovi spoločnosti Granvia Koncesionár a prevádzkovateľ, spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation majú na starosti koncesiu, prevádzku a údržbu 52km rýchlostnej cesty R1 PR1BINA. Prvý úsek Nitra – Tekovské Nemce bol otvorený v októbri 2011. Druhý úsek v dĺžke 5,6 km je severný obchvat Banskej Bystrice, ktorý je vodičom dostupný od júna 2012.

Desať rokov úspešnej prevádzky PPP projektu rýchlostnej cesty Via Pribina was last modified: 18 augusta, 2022 by
Categories: