Bezpečnosť

Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou, tak pre zamestnancov ako aj pre užívateľov našej rýchlostnej komunikácie.

Od roku 2011 prebieha systematická kampaňa s cieľom znížiť nehodovosť na cestách.

Dni Bezpečnosti organizované na našich odpočívadlách 4krát ročne sú a dlhodobé kampane na školách upozorňujú na rôzne riziká za volantom:

 • Prevencia mikrospánku
 • Pravidlá prvej pomoci
 • Správne riadenie vozidla v zime
 • Správna diagnostika vozidla
 • Potreba bezpečnostných peso a detských sedačiek
 • Nulová tolerancia alkoholu
 • Pravidlá dvoch sekúnd
Prehrať video

Jazda v hmle

Jazda “proti mlieku” nie je žiadna slasť. Dodržaním niekoľkých zásad dokážete minimalizovať jej riziká:

Zapnuté reflektory

Svietiť v hmle je nevyhnutné – viac ako inokedy platí zásada “byť videný”. Doporučujeme denné stretávacie svetlá v kombinácii s hmlovými. Diaľkové svetlá nie sú natoľko účinné, pretože ich lúče sa odrážajú od drobných kvapiek tvoriacich hmlu, čím vzniká efekt “vizuálnej clony” obmedzujúcej viditeľnosť.

Biele vodiace pásy na vozovke

Okrem prispôsobenia rýchlosti s ohľadom na zhoršenú viditeľnosť je užitočné občas uprieť zrak na vodiace pásy lemujúce vozovku. Ak vojdete kolesom na vodiaci pás, upozorní vás vibráciami a zvukovým efektom. To je signál, aby ste skorigovali smer svojej jazdy.

Odstup

Aj keď v hmle jazdíme nižšou rýchlosťou ako pri dobrej viditeľnosti, dodržiavať dostatočný odstup od vozidla pred nami je viac ako opodstatnené. Nechajme si priestor na reakciu, ak sa na ceste objaví nečakaná prekážka, napríklad nepojazdné vozidlo. Ak sa pri dobrej viditeľnosti považuje za bezpečný odstup vzdialenosť, ktorú vodidlo prejde za 2 sekundy, v hmlistom počasí si nechajme odstup 4 sekundy.

Prevencia výskytu zvierat na ceste

Zabránenie vstupu zvierat na rýchlostnú cestu a tým zaistenie ich bezpečnosti ako aj bezpečnosti účastníkov cestnej premávky si vyžaduje starostlivý prístup.

Na Via Pribina máme zavedené viaceré opatrenia:

 • podchody a priepusty vytvárajúce bezpečné migračné koridory pre živočíchy
 • Priebežné oplotenie po celej dĺžke rýchlostnej cesty, ktoré je pravidelne kontrolované
 • Na kritických úsekoch sme nainštalovali zvislé výstražné tabule pre divokú zver, ktoré upozorňujú vodičov na možnú prítomnosť zvierat a nabádajú ich, aby jazdili opatrnejšie.

Miesto označenia vybrali a schválili príslušné orgány na základe údajov zo sledovania zvierat.

 • V minulosti sme preventívne aplikovali repelenty alebo pachové odpudzovače. Slúžia na odradenie jeleňov, diviakov, zajacov a inej zveri od vstupu na rýchlostnú cestu.
 • Naša rýchlostná cesta je non-stop monitorovaná hliadkami, ktoré sa v období vysokého výskytu zvierat starajú o kritické miesta ešte častejšie.

Iné:

V súčasnosti konzultujeme možnosti  ako minimalizovať riziká zvierat na cestách aj s poľovníckymi združeniami.

Operátori alebo "muži v žltom" na Via Pribina

Naše hliadky sú k dispozícii 24/7.

V prípade neželanej udalosti na našom úseku R1, ich môžete kontaktovať na bezplatnej SOS linke:

0800 333 333

V službe máme viac ako 40 profesionálov, ktorí sa starajú o vašu bezpečnosť.

Čo nastane ak zavoláte na linku SOS?

Dispečer sa vás spýta, kde presne ste. Smer BB alebo BA, v ktorom kilometri, prípadne v akej križovatke a pod.

 • Ďalej sa dispečer snaží identifikovať typ vozidla, ŠPZ a o akú poruchu ide, koľko pasažierov je vo vozidle.
 • Nato, aby náš dispečer vedel poskytnúť čo najlepšiu pomoc, pýta sa aj nato, či má vodič vo vozidle náhradnú rezervu, prípadne, či už volal odťahovú službu.
 • V prípade, ak vodič nemá rezervu , nemá volanú odťahovú službu môžeme mu na jeho náklady odťahovú službu privolať.
 • Následne upozorňujeme užívateľov na to aby si dali reflexné vesty, vystúpili z vozidla, išli za zvodidlá (pokiaľ to ich situácia dovoľuje) a aby sa nezdržiavali v blízkosti vozidla, s tým, že majú byť čelom k premávke aby videli čo sa pred nimi deje. Počkajú do príchodu hliadkovacieho vozidla poprípade aj odťahovej služby.
 • Po príchode hliadky na miesto udalosti je toto zabezpečené núdzovou uzávierkou – našou prioritou je bezpečnosť. Zabezpečenie a označenie miesta udalosti nie je spoplatnené.
 • Ak vodič upozorní prevádzkovateľa na to, že už odťahovú službu má privolanú, poprosíme ho o telefónne číslo odťahovej služby aby sme zistili kde sa nachádza a za aký čas príde na miesto udalosti, prípadne ho presnejšie usmernili ako sa k udalosti dostane.
 • Len v prípade, že čas príchodu odťahovej služby by v konkrétnych podmienkach premávky znamenal vážne bezpečnostné riziko, sme v súlade s cestným zákonom nútení vodiča na jeho náklady odtiahnuť na najbližšie bezpečné miesto, kde môže počkať na svoju odťahovú službu. V prípade, že je potrebné do vozidla doplniť pohonné hmoty, robíme tak na náklady vodiča.
 • V žiadnom prípade nie je možné ponechať vozidlo s poruchou na komunikácii nežiadane dlhú dobu, vytvára to kolízny bod a výrazne ohrozuje bezpečnosť všetkých účastníkov premávky.
 • Po príchode na miesto udalosti naši operátori poskytnú okamžitú pomoc, sú to profesionálne školení zamestnanci s vybavením na pomoc nielen vozidlu, ale aj vodičom a deťom.
 • Rýchlym riešením porúch a ich odstránením naši operátori eliminujú riziko ďalších možných kolízií.
 • Následne, ak je to potrebné, koordinujú ďalšie pohotovostné služby.
 • Naši operátori sa striedajú v službách tak, že sú non-stop k dispozícii.

Stredisko Správy a údržby Via Pribina sa nachádza v km 50 na rýchlostnej ceste R1.

Stredisko Správy a údržby je situované aj pri obchvate Via Pribina v Banskej Bystrici.

Bezpečnosť was last modified: 1 marca, 2023 by