Posted on: Posted by: Comments: 0

Rýchlostná cesta Via Pribina inštaluje 96 fotovoltaických panelov

• 30 % spotreby elektrickej energie Strediska prevádzky a údržby bude pokrytých solárnou energiou

• Všetky fotovoltaické panely sú už v prevádzke

• Konkrétne akcie s cieľom dekarbonizovať rýchlostnú cestu Via Pribina

Via Pribina, dcérska spoločnosť VINCI Concessions a Meridiam, koncesionár 52 km rýchlostnej cesty na Slovensku, nainštaloval 96 fotovoltaických panelov na svojej streche s maximálnym výkonom 40 kWh. Tieto ekologické generátory energie pokryjú až 30 % ročnej spotreby energie strediska, čím sa výrazne zníži uhlíková stopa našej rýchlostnej cesty dlhej 52 km.

Panely, ktoré vyrábajú elektrickú energiu od 31. marca 2023, predstavujú náš dlhodobý záväzok k environmentálnej zodpovednosti vo všetkých aspektoch našej prevádzky. Okrem panelov koncesionár zvažuje potenciálne rozšírenie a integráciu batériového úložiska s cieľom optimalizovať inštaláciu.

Paralelne boli inštalované tepelné čerpadlá umožňujúce zníženie spotreby plynu na Stredisku prevádzky a údržby. Táto nová technológia, poháňaná novo inštalovanými fotovoltaickými panelmi, by mala znížiť spotrebu plynu o 50 %.

Quentin Duchâteau, zástupca generálneho riaditeľa Via Pribina, vyhlásil: „Vo Via Pribina nás poháňa náš záväzok k udržateľnosti. Po úplnom prechode na LED svetlá sú fotovoltaické panely ďalším príkladom nášho pokračujúceho úsilia o dekarbonizáciu rýchlostnej cesty.”

Pre ďalšie využitie slnečnej energie testuje prevádzkovateľ rýchlostnej cesty, spoločnosť Via Pribina Operations, dcérska spoločnosť VINCI Highways, plne elektrické vozidlo. Štvormesačné testovacie obdobie Peugeotu 208 s 50 kWh batériou a elektrickým dojazdom 350 km predstavuje významný míľnik v záväzku spoločnosti k udržateľným a ekologickým postupom.

Tieto akcie pevne etablujú Via Pribinu ako udržateľnú diaľnicu, ktorá podniká konkrétne kroky na dekarbonizáciu infraštruktúry a ukazuje jej odhodlanie a pozitívnu mobilitu.

Kontakt pre média:        Mia Bajáková

Tel:                                     +421918751645

Email:                                mia.bajakova@viapribina.sk

Rýchlostná cesta Via Pribina inštaluje 96 fotovoltaických panelov was last modified: 2 júna, 2023 by
Categories: