Posted on: Posted by: Comments: 0

Údržbové práce na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina

  • Skvalitnenie vozovky a zvýšenie komfortu pre užívateľov rýchlostnej cesty
  • Pri prácach Koncesionár dohliada na znižovanie uhlíkovej stopy a všetok odstránený asfalt zrecykluje, dovedna 4978 m³

Spoločnosť Via Pribina oznámila začiatok rozsiahlych údržbových prác na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina, ktoré potrvajú dva mesiace.

PPP projekt Koncesionára a verejného obstarávateľa, Ministerstvo dopravy Slovenskej Republiky vykoná  údržbu na zlepšenie stavu vozovky. Prvá fáza odštartuje v tomto týždni a plánované ukončenie sa predpokladá v septembri 2023.

Práce zahŕňajú odfrézovanie pôvodnej opotrebovanej vrstvy asfaltu a aplikáciu nového povrchu, ktorý zvýši kvalitu vozovky a výrazne predĺži jej životnosť. V dotknutých úsekoch bude navyše obnovených celkovo 87 km čiar vodorovného dopravného značenia na vozovke.

V rámci údržbových prác sa pracovníci Via Pribina zamerajú na obnovu celkovo 124 000 m² vozovky, čím vytvoria vylepšené podmienky pre vodičov a zvýšia bezpečnosť na ceste. Počas realizácie prác bude prebiehať uzatváranie najprv rýchleho jazdného pruhu, potom pomalého jazdného pruhu.

Údržbové práce sú rozdelené do štyroch fáz:

Prvá fáza: R1 Via Pribina, smer Trnava, od km 41,000 do km 38,168

Druhá fáza: R1 Via Pribina, smer Banská Bystrica, od km 38,118 do km 41,950

Tretia fáza: R1 Via Pribina, smer Banská Bystrica, od km 79,050 do km 84,053

Štvrtá fáza: R1 Via Pribina, smer Trnava, od km 81,000 do km 78,000

Quentin Duchâteau, zástupca Generálneho riaditeľa Via Pribina: ,,Koncesionár Via Pribina urobí všetko preto, aby minimalizoval dopad prác na premávku. Našou prioritou je bezpečnosť vodičov a pracovníkov na ceste.´´

Rýchlostná cesta Via Pribina je známa svojim dlhodobým cieľom, ktorým je udržateľnosť. Pri svojich projektoch dbá nielen na bezpečnosť a kvalitu, ale aj na životné prostredie a využíva viaceré spôsoby znižovania uhlíkovej stopy.

Platí to aj pri údržbových prácach, kedy všetok odfrézovaný materiál bude z miesta prác odvážaný  nákladnými vozidlami na recyklačné centrum spoločnosti EUROVIA SK, pre jeho ďalšie využitie. Dovedna zrecyklujeme takmer 5000 m³ asfaltu.

Via Pribina, spustená do prevádzky v roku 2011 ako prvý slovenský projekt verejno-súkromného partnerstva spolu s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky si dlhodobo plní ciele svojich materských spoločností VINCI Highways a Meridiam, poskytovať užívateľom bezpečnosť a kvalitu a prispievať tak k pozitívnej mobilite.

Údržbové práce na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina was last modified: 14 júla, 2023 by
Categories: