Posted on: Posted by: Comments: 0

Revitalizačné práce na obnovu krytov rýchlostnej cesty R1 sú dokončené

  • Zlepšenie parametrov kvality vozovky a predĺženie jej životnosti
  • 5600 m³ odstráneného asfaltu sa recyklovalo v miestnom závode
  • Nulová nehodovosť počas prác

Via Pribina, koncesionár rýchlostnej cesty R1 Via Pribina, práve dokončil 14 km rekonštrukčných prác na rýchlostnej ceste medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami, vrátane severného obchvatu Banskej Bystrice. Tieto práce sú súčasťou hlavnej údržby Via Pribina s cieľom zlepšiť kvalitu vozovky a predĺžiť jej životnosť.

Práce zahŕňali výmenu obrusnej vrstvy asfaltovej vozovky a obnovenie vodorovného značenia na renovovanom úseku. Celkovo bolo počas prác odstránených a následne zrecyklovaných v miestnom závode 5 688 m³ asfaltu. Okrem toho bolo vymenených 142 208 m² obrusnej vrstvy vozovky a ďalších       14 399 m² povrchu vozovky bolo ošetrených regeneračným postrekom pomocou špeciálnej bitúmenovej zmesi. Ide o zmes obsahujúcu kamene, štrk a piesok, ktorá nielenže rieši drobné nedostatky na obrusnej vrstve, ale tiež predlžuje životnosť vozovky a zlepšuje jej hydroizolačné vlastnosti.

Práce, ktoré sa vykonali v plánovanom časovom rámci medzi júlom a októbrom, si vyžiadali 14 640 pracovných hodín a počas nich ostala nehodovosť na nule, v súlade so záväzkom skupiny VINCI v oblasti bezpečnosti. EUROVIA SK, dcérska spoločnosť VINCI Construction, mala na starosti realizáciu prác, zatiaľ čo Via Pribina Operations, dcérska spoločnosť VINCI Highways, odborne riadila dopravný tok s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku a minimalizovať vplyv na jazdné podmienky.

Via Pribina bude v roku 2024 pokračovať v obnove vozovky rýchlostnej cesty v oboch smeroch.

Quentin Duchâteau, zástupca generálneho riaditeľa Via Pribina, uviedol: ,,Pracovali sme podľa najprísnejších bezpečnostných noriem, aby sme vodičom aj naďalej poskytovali špičkovú kvalitu, bezpečnosť a pohodlie. Podarilo sa nám dokončiť všetky práce podľa plánu, ba dokonca nad rámec, keďže sme po posúdení aktuálneho stavu pridali jeden nový úsek. ”

Revitalizačné práce na obnovu krytov rýchlostnej cesty R1 sú dokončené was last modified: 6 novembra, 2023 by
Categories: