Posted on: Posted by: Comments: 0

Takmer 1 z 2 slovenských vodičov priznáva, že za volantom je „vo svojej bubline“!

Nadácia VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu zverejňuje výsledky 10. barometra zodpovednej jazdy

Aj v lete na cestách dávajte pozor na seba i ostatných

Blížia sa nám dlhé cesty za dovolenkou a Nadácia VINCI Autoroutes zverejňuje výsledky európskeho barometra 2020 o zodpovednej jazde. Rozsiahly prieskum vykonal inštitút Ipsos osloviac 12 400 osôb v 11 európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie a vnímanie Európanov za volantom. Umožňuje sledovať vývoj rizikového správania a osvedčených postupov s cieľom pomôcť lepšie usmerňovať preventívne opatrenia v každej krajine.

Súhrn hlavných poznatkov

Nervóznejšie správanie za volantom zvyšuje mieru neslušnosti na cestách
• 16 % európskych vodičov pripúšťa, akoby za volantom boli iným človekom, a cítia sa nervóznejší, impulzívnejší alebo agresívnejší / 15 % slovenských vodičov;
• 55 % európskych vodičov pripúšťa, že občas vynadajú iným vodičom / 42 % slovenských vodičov (-1 bod v porovnaní s rokom 2019);
• 33 % vodičov sa úmyselne lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje; 25 % slovenských vodičov (+2);
• 84 % európskych šoférov už malo strach z agresívneho správania iného vodiča; 85 % slovenských vodičov (+1).

Ospalosť a nepozornosť: nebezpečné spôsoby najmä pri dlhých cestách a hustej premávke
• 35 % európskych vodičov sa vyjadrilo, že dlhé cesty v hustej premávke im robia veľké stresy / 24 % slovenských vodičov.
• 34 % si sadá za volant aj s pocitom veľkej únavy / 27 % slovenských vodičov (-4).
• 78 % pripúšťa, že občas spustí z cesty zrak na viac ako 2 sekundy / 82 % slovenských vodičov.
• 50 % telefonuje za volantom pomocou systému Bluetooth, hoci to rozptyľuje pozornosť rovnako ako iné spôsoby konverzácie1 / 46 % slovenských vodičov (+1).
• 13 % vodičov už alebo takmer malo nehodu v dôsledku ospalosti za volantom (13 % Slovákov), a 11 % z dôvodu používania telefónu za volantom (10 % Slovákov; +1).

Bezpečnosť pracovníkov na diaľnici: nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel môže mať dramatické následky

• 61 % európskych vodičov nedodržiava bezpečnú vzdialenosť / 55 % slovenských vodičov 
(-3).
• Napriek tomu 51 % európskych vodičov považuje nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti za jednu z hlavných príčin nehôd s účasťou diaľničného personálu / 58 % slovenských vodičov.

„Vodiči sa za volantom zvyknú cítiť akoby „vo vlastnej bubline“, čím zabúdajú na kolektívny rozmer šoférovania a tým aj na následky svojho správania na ostatných.
Blížiace sa odchody na dovolenku a stresy z dlhej cesty v hustej premávke – zvýraznené ťaživým kontextom zdravotnej krízy – by nás všetkých mali viesť k pokojnej a zodpovednej jazde s cieľom prispieť k bezpečnosti a pokojnej mysli každého účastníka premávky.“
Bernadette Moreau, generálna delegátka Nadácie VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu

Podrobné výsledky

Nervóznejšie správanie za volantom zvyšuje mieru neslušnosti na cestách

• Sebastrední a viac agresívni vodiči počas jazdy
Po prvýkrát sme sa vodičov pýtali, ako sa cítia za volantom a viacerí si uvedomujú negatívny vplyv vozidla na ich správanie. 16 % európskych vodičov pripúšťa, akoby za volantom boli iným človekom, a cítia sa nervóznejší, impulzívnejší alebo agresívnejší ako v bežnom živote / 16 % slovenských vodičov.
Šoférovanie tiež zjavne vytvára vzdialenosť od ostatných a od prostredia, keďže 19 % európskych vodičov sa vyjadrilo, že pri šoférovaní „sú vo svojej bubline“ a venujú menej pozornosti ostatným / Slovensko je na 1. mieste rebríčka so 45 % dotknutých vodičov.
14 % európskych vodičov zachádza ešte ďalej s vyjadrením, že na cestách „funguje každý sám za seba“ / 9 % slovenských vodičov…
• Paradoxne rozšírená spokojnosť so sebou medzi vodičmi, ktorí napriek tomu pripúšťajú mnohé neslušnosti
Drvivá väčšina Európanov sa stavia zhovievavo k vlastnému správaniu, avšak oveľa prísnejšie ku správaniu ostatných. A teda 97 % európskych vodičov uvádza aspoň jedno kladné prídavné meno, aby sa charakterizovali počas jazdy (97 % na Slovensku; -1 bod v porovnaní s rokom 2019), zatiaľ čo 83 % (85 % na Slovensku; -3 body) z nich uvádza aspoň jedno negatívne prídavné meno na popis správania ostatných. Vodiči sa považujú predovšetkým za ostražitých (76 % Európanov; 69 % Slovákov), pokojných (59 % Európanov; 62 % Slovákov) a zdvorilých (28 % Európanov; 22 % Slovákov). Naopak správanie ostatných neváhajú opísať ako nezodpovedné (45 % Európanov; 56 % Slovákov), nebezpečné (28 % Európanov; 22 % Slovákov), stresové (38 % Európanov; 25 % Slovákov) a agresívne (29 % Európanov; 37 % na Slovensku, čo je viac ako v iných európskych krajinách).
Rozšírené neslušnosti na európskych cestách však vyvolávajú otázky o prevládajúcej zhovievavosti vodičov k vlastnému správaniu:
• 55 % európskych vodičov pripúšťa, že nadávajú iným vodičom / 45 % slovenských vodičov;
(-1);
• 51 % vytrubuje na vodičov, ktorí ich rozčuľujú / 45 % na Slovensku, kde aj napriek tomu ide o výrazný pokles o 7 bodov v porovnaní s rokom 2019;
• 33 % vodičov sa úmyselne lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje / 25 % Slovákov (+2);
• 34 % predbieha na diaľnici sprava / 20 % Slovákov;
• 20 % vystupuje z vozidla, aby si veci vysvetlili / 22 % Slovákov.
Z podobných neslušností vzniká na cestách napätá atmosféra, kde 84 % európskych vodičov (85 % na Slovensku) pripúšťa, že sa už báli agresívneho správania iného vodiča, hoci iba 3 % sa pri šoférovaní vnímajú za agresívnych (2 % Slovákov)…

Ospalosť a nepozornosť: nebezpečné spôsoby najmä pri dlhých cestách a hustej premávke

• Nízke vnímanie rizika ospalosti a nevhodné spôsoby prevencie
20 % Európanov považuje ospalosť za jednu z hlavných príčin smrteľných nehôd na diaľnici (20 % na Slovensku; +1 bod v porovnaní s rokom 2019). V Európe ide o 13 % vodičov (+3 body; 13 % na Slovensku), ktorí už alebo takmer mali nehodu v dôsledku ospalosti. Okrem toho 27 % z nich už malo dojem, že na niekoľko sekúnd za volantom zaspali (30 % Slovákov; +3) a 18 % už vyšlo do núdzového pruhu alebo na krajnicu z dôvodu nepozornosti alebo ospalosti (20 % slovenských vodičov).

V rozpore s týmto zistením si 28 % európskych vodičov myslí, že je možné pokračovať v jazde aj v prípade únavy (26 % slovenských vodičov; +2 body v porovnaní s rokom 2019). Ide o pokles v porovnaní s minulým rokom, avšak zostáva stále veľmi znepokojujúce tvrdenie 39 % európskych vodičov (47 % slovenských vodičov; -4 body pre Európu a Slovensko v porovnaní s rokom 2019), že jazdia rovnako alebo dokonca lepšie, keď sú unavení.
Tento rozpor medzi uvedomením si a podceňovaním rizika sa odráža v nadmernom podstupovaní rizika najmä pri dlhých cestách1. A teda,
• 82 % európskych vodičov pred dlhou cestou ide spať neskôr alebo vstáva skôr ako obvykle / 71 % slovenských vodičov (-4 body v porovnaní s rokom 2019);
• 77 % dokončuje prípravy pred odchodom neskoro večer / 80 % Slovákov (-2);
• 67 % vyráža na cestu v noci, zatiaľ čo 42 % Európanov pociťuje z dlhej nočnej cesty stres / 75 % Slovákov vyráža v noci, čo je nárast o 4 body a prvé miesto medzi európskymi krajinami v tomto správaní, zatiaľ čo 41 % pociťuje z dlhej nočnej cesty stres.
Tieto spôsoby sú o to nebezpečnejšie, že sa nedodržiavajú odporúčania frekvencie prestávok (každé 2 hodiny): Európania jazdia v priemere 3h06 bez prestávky (3h16 pre Slovensko). Celkovo sa táto dĺžka v Európe skracuje (-13 min), čo zaznamenávame aj na Slovensku (-9 minút v porovnaní s rokom 2019).

Viaceré dobré spôsoby, ktoré treba povzbudiť:
• 85 % európskych vodičov plánuje čas odchodu podľa času, keď vedia, že budú menej unavení / 87 % Slovákov (-1);
• 77 % oddiali čas odchodu v prípade únavy / 82 % Slovákov (+1);
• 71 % strieda počas cesty šoféra / 75 % Slovákov (+3);
• 59 % počas cesty zastaví, aby sa zdriemlo – najúčinnejší spôsob prevencie rizika zaspatia za volantom / 59 % Slovákov, čo predstavuje nárast o 6 bodov v porovnaní s rokom 2019.

• Šoféri sa nesústredia na cestu
Šoféri si veľmi dobre uvedomujú nebezpečenstvo súvisiace s nepozornosťou: 53 % Európanov (a 53 % Slovákov) považuje nepozornosť vo všeobecnosti za jednu z hlavných príčin smrteľných nehôd na cestách. Okrem toho 11 % vodičov v Európe už alebo takmer malo nehodu v dôsledku používania telefónu za volantom (10 % Slovákov; +1).
Nevedia sa však zbaviť týchto obzvlášť nebezpečných správaní spojených s rušivými faktormi:
• 50 % európskych vodičov uvádza, že počas jazdy telefonuje pomocou konverzačného systému Bluetooth so zabudovaným reproduktorom (46 % Slovákov; +1) – čo je rovnako nebezpečné správanie z hľadiska nepozornosti ako iné spôsoby telefonovania;
• 44 % počas jazdy nastavuje GPS (40 % Slovákov; +1);
• 23 % počas jazdy posiela a/alebo číta SMS alebo e-maily (20 % Slovákov s poklesom o -4 body v porovnaní s rokom 2019);
• 19 % počas jazdy hlási ostatným vodičom cez aplikáciu udalosti (25 % Slovákov; -1);
• 25 % počas jazdy telefonuje bez súpravy handsfree (35 % Slovákov s povzbudivým poklesom v tomto správaní o -7 bodov v porovnaní s rokom 2019);
• 6 % počas jazdy dokonca pozerá filmy alebo videá na smartfóne alebo tablete (5 % Slovákov).

• Podstupovanie rizík, ktoré v kombinácii so stresom z dlhých ciest môže spôsobiť viac úzkosti a nehôd
Takmer 60 % európskych vodičov pociťuje stresy z dlhej cesty v hustej premávke (46 % Slovákov), zatiaľ čo pre dochádzanie vozidlom do práce je to iba 18 % (8 % Slovákov). Tento stav dopĺňa viaceré priestupky či úmyselné riskovanie nezlučiteľné s pokojnou a bezpečnou jazdou. A teda,
• 88 % európskych vodičov prekračuje rýchlostné limity o niekoľko kilometrov za hodinu / 82 % slovenských vodičov s poklesom o 7 bodov v porovnaní s rokom 2019;
• 78 % európskych vodičov spúšťa z cesty zrak na viac ako 2 sekundy / 82 % slovenských vodičov;
• 53 % zabúda zadať smerovku pri predbiehaní alebo zmene smeru / 46 % slovenských vodičov
(-3);
• 9 % pripúšťa vedenie vozidla nad povoleným limitom alkoholu, no nepociťujú pritom jeho účinky / 3 % slovenských vodičov;
• 8 % šoféruje po požití liekov, ktoré môžu narušiť ich bdelosť / 7 % slovenských vodičov (-2);
• 3 % európskych vodičov si sadá za volant po požití kanabisu alebo iných drog / 2 % slovenských vodičov.

POD LUPOU

Bezpečnosť pracovníkov na diaľnici:
nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel môže mať dramatické následky

Priveľa nebezpečných správaní v blízkosti pracovných oblastí: pravidlo „bezpečnostného koridoru2“ je vo Francúzsku len málo známe a uplatňované

Od začiatku roka bolo aj napriek obmedzeniu pohybu v súvislosti s koronakrízou zrazených 48 zásahových vozidiel v celej francúzskej koncesnej3 diaľničnej sieti, (25 len v diaľničnej sieti VINCI Autoroutes).
Mnoho nebezpečných správaní ohrozuje mužov a ženy, ktorí zasahujú na cestách a diaľniciach, či už ide o hliadky, stavbárov, hasičov, políciu alebo odťahovú službu. A teda 61 % európskych vodičov (55 % Slovákov; -3) nedodržiava bezpečnú vzdialenosť – nevyhnutnú podmienku na zachovanie dobrej viditeľnosti na ceste – a 54 % Európanov (53 % Slovákov) zabúda spomaliť v blízkosti oblasti, kde prebiehajú práce.
S týmito správaniami treba naliehavo skoncovať: v roku 2019 bolo vo Francúzsku zrazených 146 zásahových vozidiel a zranených 17 pracovníkov v celej francúzskej diaľničnej sieti.

Pravidlo „bezpečnostného koridoru“ sa vo Francúzsku začlenilo do cestného poriadku v septembri 2018. Za porušenie hrozí pevne stanovená pokuta 135 EUR a k tomu strata bodov v závislosti od priestupku. Cieľom je lepšia ochrana personálu počas zásahov na cestách či diaľniciach. Ide o virtuálnu zábranu pre šoférov, aby sa čo najviac vzdialili od pracovníkov a poskytli im ochrannú zónu. Avšak takmer dva roky po nadobudnutí účinnosti viac ako 1 zo 4 francúzskych vodičov (27 %) stále toto nové pravidlo nepozná; medzi držiteľmi vodičských preukazov menej ako 3 roky je podiel trochu nižší (24 %). Celkovo viac ako 7 z 10 vodičov (73 %) pripúšťa, že toto pravidlo systematicky nedodržiava.

Určité uvedomenie si faktorov nehôd s účasťou zásahového personálu, avšak podcenenie účinkov ospalosti

Na otázku o hlavných príčinách nehôd týkajúcich sa personálu diaľničných služieb európski vodiči uviedli na prvom mieste nepozornosť za volantom (66 %; 68 % pre Slovákov), za ktorou nasleduje nadmerná rýchlosť (63 %; 62 % pre Slovákov), a potom nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti (51 %; 58 % pre Slovákov).
Ospalosť za volantom uvádzajú až na 4. mieste, čo predstavuje len 11 % Európanov (8 % Slovákov), zatiaľ čo spolu s nepozornosťou zapríčiňujú 65 % takýchto nehôd4.
Okrem toho, aj keď si zjavne uvedomujú nebezpečenstvo rušivých faktorov, veľa Európanov (78 %; 82 % Slovákov) pripúšťa, že sa počas jazdy občas nepozerá na cestu dlhšie ako dve sekundy, hoci v rýchlosti 130 km/h za tento čas prekonajú najmenej 78 m.
Všimnime si, že nedostatok viditeľnosti zásahových vozidiel sa uvádza ako posledný, iba 10 % európskych vodičov (5 % Slovákov); čo však vôbec neprekvapuje, pretože každý zásah sprevádzajú signalizačné zariadenia, ktoré je z diaľky dobre vidieť (majáky, svetelné šípky na strechách dodávok atď.)… za predpokladu, že sa vodič sústredí na cestu…

„Dodržiavať pravidlo bezpečnostného koridoru je nevyhnutné na zachovanie bezpečnosti personálu a účastníkov v blízkosti odstaveného vozidla alebo dodávky. Na správne uplatňovanie si postup vyžaduje najmä to, aby šoféri odstránili všetky rušivé zdroje v kabíne a zachovávali si bdelosť na vysokej úrovni. Sústrediť sa na cestu a svoje okolie je nevyhnutné na včasné rozpoznanie signalizačných zariadení zásahových vozidiel, a získanie času, ktorý treba na prispôsobenie jazdy tak, aby sme sa im vedeli bezpečne vyhnúť.“
Bernadette Moreau, generálna delegátka Nadácie VINCI Autoroutes

PRI PRÍLEŽITOSTI ODCHODOV NA LETNÚ DOVOLENKU NADÁCIA VINCI AUTOROUTES PRE ZODPOVEDNÚ JAZDU PRIPOMÍNA NIEKTORÉ JEDNODUCHÉ TIPY NA ZNÍŽENIE RIZIKA OSPALOSTI A NEPOZORNOSTI ZA VOLANTOM, KTORÉ PATRIA MEDZI HLAVNÉ PRÍČINY SMRTEĽNÝCH NEHÔD NA DIAĽNICI:
• Noc pred odchodom si doprajte poriadny spánok;
• Nevyrážajte na cestu v noci (medzi 22:00 a 6:00);
• Počas cesty robte pravidelné prestávky, najmenej každé dve hodiny;
• Pri prvých príznakoch únavy zastavte na najbližšom odpočívadle a chvíľu si zdriemnite;
• Pravidelne striedajte šoférov;
• Počas jazdy nepoužívajte žiadne rušivé prvky: telefonovanie, SMS, GPS, videá, mobilné aplikácie;
• Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť;
• Spomaľte v blízkosti nehody alebo prebiehajúcich prác;
• Predvídajte predbiehanie a v blízkosti odstaveného vozidla dodržiavajte bezpečnostný koridor.

Metodika prieskumu:

Inštitút Ipsos na vykonanie barometra o zodpovednej jazde od 28. februára do 9. marca 2020 oslovil 12 400 osôb vo veku 16 rokov a viac, vrátane najmenej 1 000 ľudí v každej z 11 skúmaných krajín. Reprezentatívnosť každej vzorky je zabezpečená metódou kvót.

O Nadácii spoločnosti VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu
Nadácia VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu vznikla vo februári 2011. Predstavuje súčasne laboratórium, pozorovacie stredisko a informačný nástroj určený na sledovanie zmien v správaní.
Jej prvotným poslaním je boj za bezpečnú premávku a podpora zodpovednej jazdy („ako jazdiť správne“) a v roku 2018 rozšírila svoju pôsobnosť na oblasti životného prostredia a vzdelávanie („ako sa správať slušne“).

Takmer 1 z 2 slovenských vodičov priznáva, že za volantom je „vo svojej bubline“! was last modified: 19 novembra, 2021 by
Categories: