Posted on: Posted by: Comments: 0

Strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom

V súlade so znením zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. (v platnom znení) sú vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia pozemných komunikácií,  na ktorých bola intenzita  dopravy v roku 2021 väčšia ako 3 mil. vozidiel za rok, spracovať v súlade so znením uvedeného zákona a Smernice 2002/49/EC Európskeho parlamentu a Rady, strategickú hlukovú mapu  a akčný plán ochrany pred hlukom.

V zmysle znenia uvedeného zákona sú vlastníci, správcovia a prevádzkovatelia pozemných komunikácií, ktorý mali povinnosť spracovať strategickú hlukovú mapu a akčný plán ochrany pred hlukom, uvedené dokumenty sprístupniť vhodným spôsobom verejnosti.

Strategická hluková mapa väčších ciest vo vlastníctve SR a správe Via PRiBiNA (pôvodne GRANVIA, a.s.)  pre stav v roku 2021je  zverejnená na:

http://www.hlukovamapa.sk/shm_gra_2021.html

Návrh Akčného plánu ochrany pred hlukom väčších ciest vo vlastníctve SR a správe Via PRiBiNA pre stav v roku 2021 je zverejnený  na:

http://www.hlukovamapa.sk/ap_via_2021.html

Strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom was last modified: 10 apríla, 2024 by
Categories: