Posted on: Posted by: Comments: 0

Výsledky 11. barometra o zodpovednej jazde

Nadácia VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu zverejňuje výsledky 11. barometra o zodpovednej jazde.

79 % slovenských vodičov, ktorí sa správajú benevolentne voči dopravným predpisom, konajú rovnako v rámci zdravotných predpisov

Blíži sa predĺžený víkend a sviatok Nanebovstúpenia, kedy sa mnohí z vás vydajú na cesty. Nadácia VINCI Autoroutes zverejňuje výsledky 11. barometra o zodpovednej jazde a 8. európskeho barometra. Rozsiahly prieskum vykonal inštitút Ipsos u 12 400 respondentov v 11 európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie a vnímanie Európanov za volantom. Umožňuje monitorovať vývoj rizikového správania a osvedčených postupov s cieľom lepšie nasmerovať preventívne správy vo Francúzsku a iných európskych krajinách. V aktuálnom období pandémie sa zaujíma aj o vzťah Európanov k predpisom, a to z hľadiska dopravných predpisov, ako aj zdravotných pokynov.

Kompletné výsledky VINCI barometra nájdete na tomto linku – Výsledky Európskeho prieskumu vodičov od nadácie VINCI Autoroutes

Výsledky 11. barometra o zodpovednej jazde was last modified: 14 februára, 2022 by
Categories: